our logo

FACE to FACE THERAPIA
Psikolojik Danışmanlık ve Evlilik Terapileri Merkezi

Feature image

PSİKANALİZ VE PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ

Psikanalitik terapi nedir?

Sigmund Freud'un teorileriyle ortaya çıkan psikanaliz ekolü, günümüzde çeşitlenerek ve değişime uğrayarak farklı yöntemlere ve terapi yönelimlerine temel oluşturmuştur. Bu yönelimlerden bir olan psikanalitik terapi; yaşanan sıkıntıların kökenine inerek ve olası sebeplerini ortaya çıkarak bu sıkıntıları hafifletmeyi hedefleyen bir terapi yöntemidir. Bu yöntemle birlikte kişiler kendilerine, ilişkilerine ve onlara zorluk yaratan durumlara karşı yeni bir bakış açısı kazanabilirler.

Freud, psikolojik sıkıntıların neredeyse tamamının bastırılmış düşüncelerden, arzulardan ve duygulardan kaynaklandığına inanır. “İfade edilmemiş duygular asla ölmez, sadece diri diri gömülür ve sonradan daha korkunç şekillerde tezahür ederler.” ifadesi, Freud’un bu görüşlerini özetler niteliktedir.

Freud'un bu durum için ortaya koyduğu yöntem psikanalizdir. Danışan ile terapisti arasında gerçekleşen düzenli seanslar, danışanın en derinlerinde yatmakta olan duyguların ortaya çıkabilmesine ve ifade edilebilmesine yardımcı olur. Danışanlar zihinlerindekini paylaşmaya teşvik edilir. Psikanalist; dinler, gözlem yapar ve bireylerin gerçek duygularının açığa çıkıp anlamlandırılmasına yardımcı olur.

Duygular nasıl bastırılır?

Freud; genellikle çocuklukta yaşanan üzücü ya da duygusal olarak kafa karıştırıcı olaylar sonucunda duyguların zihne, özellikle bilinçdışına gömüldüğüne inanır. Bazı duygular, özellikle duygusal gelişim süreci devam ederken, zihnin bilinç düzeyinde işlemesi için fazla zor ya da travmatik olabilir. Bu durumlarda bu duygular işlenmek ve olduğu gibi deneyimlenmek yerine, bilinçdışında depolanır ve farklı zamanlarda, çoğunlukla da yetişkinlikte farklı şekillerde ortaya çıkar.

Freud'un çalışmaları başta olmak üzere bu alandaki pek çok çalışmanın da gösterdiği üzere duygusal sıkıntı içerisinde olduğumuzda, hislerimizi kabul etmek başlı başına bir rahatlama etkenidir. Kabullenme adımı, hislerimizi anlamamız ve dönüştürmemiz açısından önemli bir ilk adımdır. Bu duygular ortaya çıktıktan sonra onları ifade edebilmek ve geçmişi yeniden anlamlandırabilmek, yaşanan sıkıntıların azalması için oldukça etkilidir.

Psikanaliz ile psikanalitik terapi arasındaki fark nedir? Kişilere en uygun olan yaklaşım nasıl seçilir?

Bu iki terapi yöntemi; temelde iç dünyaya dair farkındalık yaratmak, bastırılmış duyguları ortaya çıkarmak, bilinçdışındaki dünyayı aralamak ve çocukluk yaşantısında temelleri atılan zihin yapısını anlamaya çalışmak gibi ortak yönlere sahiptir. Fakat aralarında farklar da vardır.

Buradaki temel fark; Freud'un öncülük ettiği klasik psikanaliz yönteminde, seanslarda genellikle danışanın kanepeye uzanması ve terapistle yüz yüze gelmeden konuşmasıdır. Bu uygulamada amaç, kişinin, terapistin varlığını bir nevi unutarak zihninden geçenleri tamamen özgür bir şekilde ifade edebilmesidir. Bu sayede zihindekilerin dışa dökülmesinin önünde durabilecek içsel engellerin önüne geçilir ve kişiler kendilerini rahatsız eden meselelerin özüne daha rahat ulaşabilir. Terapist seanslar sırasında çok fazla konuşmaz; bunun yerine danışanın söylediklerini düşünür, bağlantılar kurar, yorumlar. Zaman zaman önemli konuları gündeme getirebilir.

Aynı zamanda psikanaliz, genellikle haftada en az iki seans şeklinde gerçekleşir.

Psikodinamik terapi olarak da adlandırılan psikanalitik psikoterapi de psikanaliz gibi yaşamınızda kalıcı değişiklikler yapmanıza yardımcı olmayı amaçlar. Fakat psikodinamik terapide psikanalizden farklı olarak seanslar yüz yüze gerçekleşir ve terapist sözlü olarak daha çok seansa katılır. Bu yöntemde, terapist sorular sorarak ve yorumlar yaparak kişilerin duygu ve düşüncelerinin altında yatan anlamları, tekrarlayan davranış kalıplarını bulmaya çalışır.

Her iki terapi yöntemi de yaygın olarak kullanılan ve olumlu sonuçlar alınan yöntemlerdir. Bunlar arasında bir seçim yapma durumunda kişisel tercihler rol oynayabilir. Terapi yöntemleriyle ilgili tüm detaylar terapistle seansta konuşarak netleştirilebilir.

Yaşadığınız can sıkıcı, bunaltıcı durumlar için psikoterapi önemli bir çözüm yoludur.

Daha ayrıntılı bilgi veya randevu almak için ve her türlü sorularınız için bize buralardan ulaşabilirsiniz:

Telefon Numaralarımız:
0212 325 75 35
0532 153 43 69

E-posta için burayı tıklayınız.


click
©2023 Melike Kayhan is powered by WebHealer
Cookies are set by this site. To decline them or find out more visit our cookie page