our logo

FACE to FACE THERAPIA
Psikolojik Danışmanlık ve Evlilik Terapileri Merkezi

Psikoterapistlerimiz. melke kayhan

Melike Kayhan

Psikanalist (CP-UK), Psikanalitik Psikoterapist (UKCP – PA), Çift ve Aile Terapisti

Hakkında:
Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi eğitimlerini Londra’daki Philadelphia Association’da tamamlayarak psikanalist unvanı aldı ve bu sürede Hampstead’de terapist olarak çalıştı. 2013 yılında İstanbul’a dönüşünün ardından bir süre Evlilik Terapileri Enstitüsü’nde çalıştıktan sonra 2014 yılında Face to Face Therapia Psikolojik Danışmanlık ve Evlilik Terapileri Merkezi’ni kurdu.

Aynı zamanda bir çift terapisti olarak ilişki sorunları ve cinsel yaşamda karşılaşılan sorunlar ile yoğun olarak çalışmakla birlikte, depresyon, kaygı, panik atakları, obsesif kompulsif bozukluk ve şizofreni gibi konularda yetişkin ve ergenlerle çalışmalar yaptı. Ayrıca travma ve diğer kaygı temelli sorunların terapisinde kullanılan EMDR yöntemi uygulayıcısıdır.

Melike Kayhan psikoterapiyi, kendimizi yıkıcı davranış ve düşünce kalıplarından özgürleştirmemiz olarak tanımlar. Bu davranışlar, fiziksel ya da duygusal olarak tehdit edici durumların karşısında edinilmiş olabilir ve genellikle çocuklukta oluşur. Ne yazık ki bunları ileriki yaşama taşırsak, büyümemizi /gelişimimizi, yaratıcılığımızı ve duygusal olarak doyurucu ilişkiler kurmamızı engelleyebilir. Terapistin hedefi kişilerin bu davranışların farkında olmasına yardımcı olmak ve bunların kısıtlayıcı etkisi altında kalmak zorunda olmadığını anlamalarına yardımcı olmaktır.

Bize zarar veren şeylerin ne olduğunu ve bunların neden zarar verdiğini anladığımız zaman çıkmazdan kurtulmak, değişmek ve bizi gerçekten mutlu eden şeylerin peşinden gitmek mümkün olur.

Çalışma alanları:
Yetişkin bireylerle bireysel terapi, çift ve aile terapisi, cinsel terapi, e-Terapi. EMDR

Yönelim:
Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi yönelimlerinden faydalanarak yetişkin bireylerle çalışmakta, aynı zamanda çiftlere de psikanalitik çift terapisi uygulamaktadır.

Üyelikler:
•Philadelphia Association (PA),
•United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP),
•Council for Psychoanalysis and Jungian Analysis College
•College of Psychoanalysts-UK (CP-UK).Psikoterapistlerimiz. vince

Vincent Sienkiewicz

Vincent Sienkiewicz, Klinik Psikolog, Psikoterapist

Hakkında:
Eğitimimi American School of Professional Psychology’de aldı ve klinik psikoloji alanında doktorasını tamamladı. California eyaletinden aldığı lisansla (PSY# 27068) klinik psikolog olarak çalışma yetkisine sahip.

Geçmişte yetişkinlerle, ergenlerle ve çocuklarla çalışma deneyimi olmasının yanı sıra depresyon, kaygı, panik atak, madde kullanımı, ilişki problemleri ve değişen yaşam koşullarına uyum sağlamakla ilgili olan problemler gibi konularda çalışabilmekte.

Varoluşçu-Hümanistik Bütüncül Psikoterapi, bireyi ve bireyin ihtiyaçlarını çalışmanın merkezine koyan bir terapi şeklidir. Etkili ve tedavi edici bir terapi daima danışanla otantik bir karşılaşmayı içermelidir. Bu karşılaşma aracılığıyla terapist, danışanın kim olduğunu ve gerçekte ne olmak istediğini göz önünde bulundurarak danışanla bir çalışma gerçekleştirir. Bu kendini anlama terapiste ve danışana, danışanın kendi kişisel amaçları doğrultusunda ortak çalışmaya dayalı bir ilişkiye girme imkanı tanır.


Çalışma alanları:
Yetişkin bireylerle bireysel terapi, çift terapisi, e-Terapi

Yönelim:
Varoluşçu-Hümanistik Bütüncül Terapi, Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı TerapiPsikoterapistlerimiz. ozen

Özen Bağbaşlıoğlu

Özen Bağbaşlıoğlu, Klinik Psikolog, Psikoterapist

Hakkında:

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında özel bir psikiyatri kliniğinde stajını tamamlamıştır. Sonrasında, Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli bilimsel araştırmalarda gönüllü olarak çalışmıştır. Mezuniyetinden sonra ise özel bir rehabilitasyon merkezinde otizmli, zihinsel engelli ve öğrenme güçlüğü olan bireylerle ve onların aileleriyle çalışmıştır. Burada yetişkinlerle ve çocuklarla bireysel çalışmalarda bulunmuşturdur ve bunların yanı sıra kurum içi veli görüşmelerini düzenlemiş, ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanına sahip olmuştur. Yüksek lisansı sırasında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri servisinde yatan ve ayakta tedavi gören hastalar ile çalışmalar yürütmüş ve bireysel danışan takibi yapmıştır.

Şu anda Face to Face Therapia'da yetişkin bireylerle psikodinamik yaklaşımla alışmaktadır. Bu yaklaşım, kişilerin ruhsal çatışmalarının çözümünde bilinçdışı süreçlerin ve içgörü kazanarak geçmiş yaşantıyı yeniden anlamlandırmayı önemini vurgular.

Çalışma alanları:
Yetişkin bireylerle bireysel terapi, e-Terapi

Yönelim:
Psikodinamik Psikoterapi


Psikoterapistlerimiz. Zeynep

Ayşe Zeynep Kocaoğlu

Ayşe Zeynep Kocaoğlu, Klinik Psikolog, Psikoterapist

Hakkında:

ABD’de Franklin & Marshall College'da Psikoloji ve Dans çift ana dal diploması ile mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi Teachers College Eğitim Fakültesi'nde hareket öğrenimi ve kontrolü üzerine yüksek lisansını yapmıştır. Bu sırada otizm ve serebral palsili çocuklarla çalışmıştır. Sonrasında 2011 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı bünyesinde başlatılan Sanat Terapi ve Rehabilitasyon programında gönüllü terapist olarak çalışmıştır.. Bu program kapsamında uzun süre psikotik yetişkin hastalar ile dans terapi grupları yürütüp süpervizyonlara katılmıştır.

2016’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programı Çocuk ve Ergen Alt dalından mezun olmuştur. Bitirme projesi ‘Yaratıcı Hareket yönteminin sosyal beceri gelişiminde terapötik bir yöntem olarak kullanımı: Otizm Olgusu konusundadır. 2016 yılında yine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Yaratıcı Hareket ve Dans Hareket Terapisi sertifika programını Doç. Dr. Zeynep Çatay Çalışkan yönetiminde tamamlamıştır.

Çocuklarla ve ergenlerle bireysel ve grup terapileri ile çalışmaktadır ve ayrıca sanat terapisi ve dans terapisi yöntemlerini de kullanmaktadır. Yaklaşımında psikodinamik yönelimi temel almakla birlikte çocuğun gelişiminde bütüncül olarak çalışmayı ve aile sisteminin de bu süreçteki önemini vurgulayarak terapi sürecini devam ettirmeyi hedeflemektedir. İngilizce ve Türkçe olarak terapi yapmaktadır. Sanat Psikoterapileri Derneği üyesi olup, dernek bünyesinde 2012-2017 yılları arasında yönetim kurulunda çeşitli görevler almıştır.


Çalışma alanları:
Çocuk ve ergen terapisi, Ebeveynler ve bakıcılar için danışmanlık

Yönelim:
Psikodinamik Psikoterapi, Sanat Terapisi, Oyun Terapisi, Dans ve Hareket Terapisi


Psikoterapistlerimiz. gökçe

Gökçe Yücel Akyol

Ayşe Zeynep Kocaoğlu, Klinik Psikolog, Psikoterapist, Çift ve Aile Terapisti

Hakkında:

Gökçe Yücel Akyol, Koç Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimini Sosyoloji bölümü ile çift anadal yaparak tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı’nı "Yansıtmalı özdeşim, çatışma çözme stilleri, cinsiyet rolleri ve evlilik doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi" başlıklı tezini yazarak bitirmiştir. Sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Eğitimini tamamlamıştır.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi'nde ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde staj yapmıştır ve birçok farklı özel kuruluşların çeşitli projelerinde yer almıştır. Fatih Belediyesi Kadın ve Aile Birimi’nde ve çeşitli özel danışmanlık merkezlerinde klinik psikolog olarak görev almıştır. Yer aldığı danışmanlık merkezlerinde yetişkinlere, ergenlere, ailelere ve çiftlere psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

Bireysel terapide psikodinamik yaklaşımı benimseyen Akyol, çift terapisinde ise sistemik ve psikodinamik yaklaşımla çalışmaktadır. Kaygı sorunları ve ilişkisel problemlerle ilgilenmektedir ve aile içi şiddet, öfke kontrolü, iletişim problemleri ile de aktif şekilde çalışmaktadır.


Çalışma alanları:
Çift terapisi, Yetişkin bireylerle bireysel terapi, e-Terapi

Yönelim:
Psikodinamik Psikoterapi


Psikoterapistlerimiz. Oğuzhan

Oğuzhan Nacak

Oğuzhan Nacak, Psikolog, Psikoterapist

Hakkında:

Eğitim hayatına ODTÜ İktisat bölümünde devam ederken psikanaliz ile ilgilenmeye başlaması üzerine 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden tam burslu olarak kabul almıştır. 2016 yılındaki mezuniyetinin ardından çeşitli özel kurumlarda ve devlet kurumlarında psikoterapist olarak görev almıştır. Sonrasında bir süre Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerinde psikolog olarak ve sonrasında İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde psikolog olarak görev almıştır. Tüm bu süreçlerde toplumdaki farklı kesimlerinden yetişkin bireylerle çalışma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda 2016 yılından beri özel bir klinikte ergen ve yetişkin bireylerle psikanalitik psikoterapi yaklaşımıyla göre çalışmaktadır. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına devam etmektedir ve son sınıftadır.

Bunlara ek olarak Psikanaliz Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir ve dernek bünyesinde Lacancı psikanalizle ilgili çeşitli eğitimler vermektedir. Luis Izcovich’in “Sapkınlıkta Aşk, Arzu ve Jouissance” adlı kitabının çevirmenidir. Psikanaliz Defterleri’nin “Çocuk ve Ergen Cinselliği” başlıklı dördüncü sayısında “Psikanaliz ve Cinsel Kimlik” isimli makalesi yayımlanmıştır. Şehrin Deli Efendileri, Psikanalitik Tekniğin Temelleri gibi kitapların yayımlanmasına da katkı yapmıştır. Ayrıca cinsellik, cinsiyet, travma, aşk, nefret gibi konularda çeşitli mecralarda yayımlanan yazıları bulunur. Bu yazıların bazılarına www.oguzhannacak.com sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Şu anda Face to Face Therapia’da psikanalitik psikoterapi yaklaşımını benimseyerek yetişkin bireylerle çalışmaktadır.

Psikanalitik psikoterapi Sigmund Freud'un icat ettiği ve Jacques Lacan gibi önemli psikanalistlerin katkıda bulunduğu psikanaliz tekniğine dayalı bir yaklaşımdır. Bu teknikte bireylerin gündelik hayatlarında ortaya çıkan sorunların (diğer bir isimle semptomlar) bilinçdışı düzeyde gerçekleşen çeşitli çatışmalardan köken aldığına inanılır. Psikanalitik teknik bu sorunları çabucak ortadan kaldırmaya çalışmak yerine bu sorunların nedenlerini anlamaya çalışarak bireyde daha temel bir değişim ve dönüşüm yaratmayı amaçlar. Psikanalize göre görünür olan sorunların kökeninde bireyin henüz farkında olmadığı çeşitli sebepler vardır ve bu sorunlar ancak bu kökenlerin ortaya çıkarılmasını mümkün hale getirebilecek bir çalışmanın sonucunda ortadan kalkabilir. Bu çalışmada bireyler çocukluk anılarından bahsetmeye, serbest çağrışım yapmaya, rüyalarını anlatmaya ve birtakım nedensellik ilişkileri kurmaya teşvik edilir. Bir anlamda bireyin kişisel tarihi yeniden yazılır ve kişinin hikayesindeki boşluklar doldurulur. Bu süreçte danışanlar hayatlarında sürekli olarak tekrar eden davranış kalıplarını tespit ederek bunları değiştirme imkanı da elde eder.Çalışma alanları:
Yetişkin bireylerle bireysel terapi, e-Terapi

Yönelim:
Psikoanalitik Psikoterapi


Psikoterapistlerimiz. tuba

Tuba Alkan

Tuba Alkan, Psikolog, Psikoterapist

Hakkında:

Tuba Alkan, İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliğinden mezun olduktan sonra profesyonel hayatına Bosch/Siemens, Arçelik, Mercedes gibi uluslararası firmalarda mühendis olarak başlamıştır. Beyaz yakalı olarak kariyerine devam ettikten bir süre sonra psikanaliz ile ilgilenmeye başlaması üzerine psikoloji okumaya karar vermiştir. Sonrasında kariyerine psikolog olarak devam etmek arzusuyla Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji bölümünden tam burslu olarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından psikoterapist olarak Face to Face Therapia’da psikanalitik psikoterapi yaklaşımını benimseyerek yetişkin bireylerle çalışmaktadır.

Bunların dışında Psikanaliz Araştırmaları Derneği kurucu üyesi olan Tuba Alkan, dernek bünyesinde Lacancı psikanalizle ilgili çeşitli eğitimler vermektedir. Freud’un Teknik Yazıları kitabının çevirmenlerinden biridir. Sapkınlıkta Aşk, Arzu ve Jouissance, Şehrin Deli Efendileri, Psikanalitik Tekniğin Temelleri gibi kitapların yayımlanmasına da katkıda bulunmuştur.


Psikanalitik psikoterapi Sigmund Freud'un icat ettiği ve Jacques Lacan gibi önemli psikanalistlerin katkıda bulunduğu bir terapi tekniğidir. Bu yaklaşımda bilinçdışının düşünceleri, duyguları ve davranışları nasıl etkilediği araştırılır. Özellikle çocukluktan itibaren yaşantılanan deneyimlerin mevcut yaşantıya ve davranışlara olan etkileri incelenir. Böyle bir çalışmada bireylerin rüyalarını anlatması, çocukluk anılarından bahsetmesi ve serbest çağrışım yapması beklenir. Kişinin yaptığı ve söylediği şeylerde sorunlarına neden olabilecek anlamların ve kalıpların farkına varması teşvik edilir ve kişide daha temel bir değişim ve dönüşüm yaratmak amaçlanır.


Çalışma alanları:
Yetişkin bireylerle bireysel terapi, e-Terapi

Yönelim:
Psikoanalitik Psikoterapi


Naciye Ersözlü Çitil

Klinik Psikoloji yüksek lisansını ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yapmıştır. Eş ve Aile terapisi konsantrasyonu da içeren master programı sırasında, önce stajyer olarak, New Beginnings Counseling Center (New Beginnings Danışmanlık Merkezi) danışmalık merkezinde çift, aile ve bireyler ile ve Prototypes Women’s Center’da (Prototypes Kadınların Merkezi) madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonunda çalışmıştır. On yılı aşkın süredir aynı alanlarda çalışmaya devam etmektedir.

Son dönemlerde psikoterapi sürecinde etkin sonuçlar doğuran “Polyvagal” teori yaklaşımını hem bağımlılık hem de travma çalışmalarımda kullanmaktadır. Bağımlılık üzerine yoğunlaştığım dönemlerden beri çift ve aile terapisinin bağımlılık tedavisinin etkinliğini artırdığını düşünür. 2012-2013 yıllarında çalıştığım Balıklı Rum Hastanesi Anatolia 1 Bağımlılık Servisinde hastaların ailelerini /eşlerini tedavi sürecinin önemli bir parçası olarak almak ve sürece entegre etmenin olumlu sonuçlarını görmek de bu düşüncesini daha da güçlendirmiştir. 2015-2106 yıllarında Avcılar Belediye Başkanlığı “C4 Recovery Solutions” Danışmanlık ve Takip Merkezi’nin klinik direktörlüğünü yapmıştır.

Psikodinamik yaklaşımla beraber aile terapisi söz konusu olduğunda Latin Amerikalı Salvador Minuchin’den oldukça etkilenmiştir. (Muhtemelen Latin Amerikalı aileler ile Türk ailelerin yapı olarak çok ortak yönü olmasını nedeni ile.) Mevcut yapının neresinde sıkıntı/lar olduğuna ve bunun nasıl sorun/lar yaratığına yönelik keşif gezisinin hem aile hem de terapist için özel bir deneyim olduğunu düşünür. Yapıda/sistemde işlemeyen her ne ise yerine yeni ve işler bir parça oturtmanın, bunu ailenin denemesinin ve daha iyi olduğunu görmesinin de bu yolculuğun zirvesi olduğuna inanır. Çift terapisinde daha çok duygu odaklı yaklaşımı benimser ve eşlerin her birinin kendi duygularını tanımaya/anlamaya çalışmaları ve bunları karşı tarafla paylaşmaya başlamalarına destek olmayı etkin, anlamlı ve verimli bulur.

Yine stajyer olarak ilgilenmeye başladığı LGBTT bireylerle de Türkiye’de çalışmaya da devam etmektedir. Daha çok gönüllü olarak yürüttüğü bu hizmet ona LGBTT bireylerin durumu ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili bilgilenme olanağı sağladığı gibi Kadın Kapısı’nda İstanbul’daki LGBTT bireylerin bir kısmını tanıma şansı da vermiştir.


Psikoterapist olarak nitelikler:

Psikodinamik yaklaşıma hâkimiyet
“Polyvagal” teori entegrasyonu
Çift ve Aile Terapisi yöntemlerine hâkimiyet
Madde ve alkol bağımlılığı terapisi
Grup terapisi
Travma Duyarlı terapi
Cinsel kimlik
Çeşitlilik (“diversity”) konularına duyarlılık
Somatik terapi (Hakomi, Gestalt ve Mindfulness bakış açılarından)


Psikoterapistlerimiz. deniz

Deniz Arslan

Deniz Arslan, Klinik Psikolog, Psikoterapist

Hakkında:
Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde (ingilizce-tam burslu) onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurumlarda staj yapmıştır ve aynı zamanda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli projelere gönüllü olarak katılmıştır. Bu süreç sayesinde meslek hayatına ve uluslararası önemi olan birçok konuya dair çok kültürlü ortamlarda zengin deneyimler edinmiştir. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde, ‘Covid-19 Pandemisinde Kontaminasyon Obsesyonları ve Temizlik Kompülsiyonları ile Yaşamak: Nitel Bir Çalışma’ başlıklı tezim ile tamamlamıştır.
Tezi kapsamında, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısı olan hastaların Covid-19 pandemisini nasıl deneyimledikleri, semptomlarının onları nasıl etkilediği ve bu süreci nasıl anlamlandırdıkları üzerine çalışmıştır. Vardığı en önemli sonuçlardan biri, kişinin bir öteki tarafından anlaşılmasının ve yargılanmadan dinlenilmesinin kişide ruhsal olarak çok iyileştrici bir etki bırakması olmuştur. Bunun yanında, her ne kadar aynı psikolojik durumu deneyimlese de her insanın ‘kendine özgü’ ‘biricik’ olduğunu daha iyi anlamış olmuştur. Lape Hastane’sinde yaptığı klinik stajda da farklı deneyimlere sahip olan hastalar ile iletişim kurup, onların klinik süreçlerini gözlemleme şansım olmuştur.

Şu an Face to Face Terapi Merkezi’nde yetişkinlere psikodinamik yönelimle online ve yüz yüze bireysel terapi hizmeti vermektedir. Psikodinamik yönelimli terapide, danışanın terapiye getirdiği konuların daha derinlemesine çözümlenmesi için danışanın bilinçdışına ve deneyimlerini nasıl anlamlandırdığına odaklanılır. Danışan ve terapist arasında oluşan otantik ilişkinin de aracılığıyla kişi hayatındaki çeşitli örüntüleri ve şikayetlerini onlardan bir an önce kurtulmak yerine onları işleyip yeniden yapılandırabilir.

Çalışma alanları:
Yetişkin bireylerle bireysel terapi, e-Terapi

Yönelim:
Psikodinamik Psikoterapi


click
©2023 Melike Kayhan is powered by WebHealer
Cookies are set by this site. To decline them or find out more visit our cookie page